Fra. Ilija Miklulić: Obrati se i vjeruj Evanđelju

fra ilijaPočetak svetog korizmenog vremena u crkvenoj liturgijskoj godini izuzetna je prilika u životu pojedinca da duboko zaviri u svoje srce i dušu te da kroz riječi " Obrati se i vjeruj Evanđelju" prepozna poziv Božiji koji je neprestano ponuđen svakome čovjeku i koji u svoj punini odzvanja cijelim ljudskim bićem.
Prignuvši glavu i posuvši je pepelom započeli smo korizmeni hod u želji i nastojanju da Bog promjeni,oplemeni i posveti misli našeg razuma i srca i da učini srca naša po srcu svome. Srce koje će pratiti Krista na križnom putu i svojim djelima svjedočiti živu ljubav prema Bogu i bližnjemu.
Sigurno smo na osobnoj razini donjeli razne odluke koje uključuju žrtvu i odricanje. Upravo tu žrtvu i odricanje prikažimo Bogu radosnog srca da bi nam bilo plodonosno i blagoslovljeno ovo korizmeno vrijeme.
Penjući se s Kristom prema Golgoti, postaje našeg životnog križnog puta darujmo Bogu da svaki duhovni korak u molitvi bude spasonosan za svakoga osobno za našu župu sv. Ilije i čitavi naš narod i Crkvu.