Najava duhovne obnove u župi Kljaci

domagoj runjeDuhovna obnova u župi Kljaci najavljena je za siječanj 2013. godine. Predvodit će je fra Domagoj Runje, profesor na Katoličkom bogoslovne fakultetu Sveučilišta u Splitu.

 Domagoj Runje je rođen 1973. godine u Sinju. Osnovnu školu završio je u Karakašici i Sinju, gdje je završio i Franjevačku klasičnu gimnaziju. 1991.g.  ulazi u Red Manje braće i nakon novicijata studira teologiju na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1997. godine.

 1998.g. zaređen je za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, nakon čega je bio župni vikar u župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu.  1999.g odlazi na poslijediplomski studij na Papinski biblijski institut  u Rimu, gdje je 2003. god. stekao licencijat iz biblijskih znanosti. Te je godine nastavio biblijsku specijalizaciju na Papinskomu sveučilištu Antonianum  u Rimu, gdje je 2007. god obranio doktorsku disertaciju s temom: Božji narod u Hramskom svitku. Te je godine, objelodanjivanjem propisanoga dijela disertacije, stekao diplomu s naslovom doktora u svetoj teologiji s bibljskom specijalizacijom.

U Godini vjere planiran je veći angažman svećenika u duhovnoj obnovi i obraćenjima  vjernika.

Duhovna obnova u Kljacima planirana je uz sveto bogoslužje i prigodnu propovijed te klanjanje pred Presvetim oltarskim Sakramentom.