Krštenje

Krštenje djeteta

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakramenat Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni, a potom, zajedno s evanđeljem, povjerio svojoj Crkvi, kad je apostolima naredio: "Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga". Stoga je krštenje u prvom redu sakramenat one vjere kojom ljudi, prosvijetljeni milošću Duha Svetoga, odgovaraju Kristovoj blagovijesti.

Što trebam učiniti?
1.     Trebate otići do svoga župnika u uredovno vrijeme Župnog ureda, te mu priopćiti svoju želju.
2.     Ugovorite s njim termin krštenja. (Kod nas su redoviti termini subotom u 11 h i nedjeljom u 12 h. Ostalo po dogovoru).
3.     Od dokumentacije potrebno je donijeti:
- rodni list djeteta s JMBG
- potvrdu kuma o njegovim primljenim sakramentima
- posvjedočenje župnika da dotična osoba može kumovati.
4.     Kum / kuma djetetu na krštenju može biti osoba:
- koja je dovoljno zrela za obavljanje te dužnosti,
- koja je primila sakramente krštenja, potvrde i euharistije, a ako je u braku, da je crkveno vjenčana
- koja je praktični vjernik.
5.     Krsna svijeća.
6.     Ako ste iz druge župe, a dijete želite krstiti kod nas, potrebna Vam je SUGLASNOST Vašeg župnika.

Ako odgovore na pitanja koja vas muče niste pronašli na ovim stranicama, nazovite na  broj telefona 022 874 111