Euharistija - Pričest

Prva sveta pričest

Prva Sveta Pričest je jedan od sedam svetih sakramenata, te zajedno s krštenjem i potvrdom čini tzv. sakramente kršćanske inicijacije. Kad neki vjernik prvi puta pristupa euharistijskom stolu, te blaguje u pričesti tijelo Kristovo, koji je rekao: "Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu" (Iv 6,56), onda prima Prvu sv. Pričest.

Kako se dijete priprema za taj sakrament?

Da bi se moglo pristupiti prvoj svetoj pričesti dijete mora biti kršteno.

Uobičajeno u dobi od 10 godina (kod nas u 3. razredu osnovne škole) djeca se na vjeronauku u crkvi pripremaju za prvu pričest.

Ako odgovore na pitanja koja vas muče niste pronašli na ovim stranicama, nazovite na  broj telefona 022 874 111