Saniranje župne Crkve sv. Ilije u Kljacima u završnoj fazi

sanacija crkve4 2015Nakon radova na vanjskoj strani južnog zida župne crkve sv. Ilije koji su se pokazali odlično napravljeni, nastavljeni su radovi na unutrašnjosti crkve u sanaciji štete i sprečavanju prodiranja vlage.

Nakon što je već prije skinuta lamperija s obje strane zida crkve sada je obijena žbuka  s južne strane zida te je čitava strana nanovo ožbukana i čitava je crkva pripremljena za završnu fazu bojanja crkve.

Veliko hvala Joli Dabro, Željku Čelebija, Anti Blaževiću, Miroslavu Prnjaku, Tomislavu Miljaku, Marinu Miljaku, Mirku Bikiću što su po velikoj vrućini neumorno radili i izvrsno uradili bessplatno veliki posao uređenja naše župne crkve.